Количество
звёзд
Род
войск
Фамилия Имя Отчество Дата
рождения
Дата
смерти
Производство: Машиностроители Вашакидзе  Борис Ильич 02.04.1933